Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  
בקר אותנו בפייסבוקרדיו ינואר 2012

שיחתו של יוחנן רון יו"ר "ילדות אבודה – ילדים שורדי שואה" על עיוות בדרגות הנכות וערכן המספרי, זכויות הקנין של הפיצויים המשולמים וזכויות התגמול של השארים של ניצולי השואה.
השיחה עוסקת בארבע נושאים שכולם נוגעים  לנכים נרדפי הנאצים בנושא והעיוות והאפליה הקיימים בתשלומי הרנטות להם הם זכאים מכוח ההסכם עם ממשלת גרמניה בדבר חובת המדינה לשלם את הרנטה לניצולים שהיו בישראל ב1953 מועד חתימת הסכם השילומים.
התחומים כוללים:
- זיכוי בלתי רציף לגבי דרגת הנכות כלומר קיימות נקודות עקרות בגינן אין משלמים וישנן מדרגות 25%, 40%, 60% , 80% ומעלה כל מה שבאמצע עקר.
- כפל גמלאות
- זכות הקניין
- פיצוי שארים

mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים