Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  
בקר אותנו בפייסבוק


דצמבר 2009

אבסטרקט פסיכו סוציאלי 
 

תהליך הבנייה של יכולותיו הבין-אישיות של האדם מתחיל כבר בשלב מוקדם ביותר של הילדות, בשל רגישותם של ילדים, וכל פגיעה בו עלולה להותיר את חותמה לטווח ארוך. כך, למשל, נמצא כי האבדנים הקשים שחוו ילדים אלה במהלך השואה עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ביכולת שלהם לאינטימיות ולקרבה, כמו גם ביכולתם לנהל יחסים הדדים שכוללים נתינה וקבלה בבגרותם.

נמצא, במחקרים רבים, , כי מי שהיו בשואה ילדים הם בסיכון גבוהה לסבול בהמשך חייהם מדיכאון, חרדה מתמדת, מחוסר יציבות רגשית, הפרעות בשינה ואף פסיכוזה ניכרו השפעות משמעותיות על עולמו החווייתי הסובייקטיבי של הילד הניצול, בדמותן של בעיות בזהות ותחושות של בדידות וניכור.

מחקרים בתחום הטראומה הניבו עדויות משכנעות ביחס למצוקה ארוכת-הטווח בקרב ילדים שגדלו בצל השואה. הביטוי הפסיכו-פתולוגי השכיח ביותר לאחר התרחשותה של טראומה הוא הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). מחקרים שנערכו בקרב ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה גילו כי אחוז משמעותי מביניהם סובל מסימפטומים פוסט-טראומטיים,

התגובה לטראומת הילדות איננה מופיעה גם בטווח המיידי שלאחר התרחשות האירוע, אלא מתעוררת רק שנים אחר-כך. כך נמצא, בין היתר, כי מי שגדלו כילדים בתקופת השואה נמצאים בסיכון לפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים מושהים, המתעוררים לראשונה זמן רב לאחר השואה, לעיתים רק עת הגיעם לזקנה.

כל הילדים ניצולי השואה שהיו בני 16 או צעירים מזה ב 1945 , הייתה להם ילדות עשוקה והיו חשופים בו בזמן לטראומטיזציית ילדות מאסיבית. כתוצאה מזה, נאלצו הילדים לבנות מחדש את קיומם הדחקה האבל והדיכאון. בהזדקנותם אנו עדים לריאקטיביזציה של התופעות המודחקות הללו: חרדות, בעיות בשינה וחובר יציבות נפשית

"הקומפלקס של הילדים הניצולים" (Child Survivor Complex ) הוא מקיף ורחב, יוצר נזק בלתי הפיך לכל החיים בפסיכו, בסוציאלי, בתחום ההשכלה והתרבות, והוא בא לידי ביטוי בספקטרום רחב של הפרעות ובתחושת אובדן, החמצה, בשל אי יכולת לממש את הפוטנציאל שלהם.

בגין מגוון סיבות  לא הילדים הניצולים עצמם ולא המבוגרים ואף לא המומחים אבחנו את קיומה של " ubiquitous complex " והתסמונת המאוחרת

אין כל ספק כי משקעי הדחק העמוקים והרחבים מהם סובלים ילדי השואה  .מתבטאים בסבל שאינו תואם קטגוריות קודמות ומקובלות.

לסיכום: קיימות תופעות קליניות ברורות של דיכאונות וחרדות תופעות המשותפות לכל ילדי השואה: טראומטיזציה מסיבית לאורך תקופה ארוכה, אבדנים אין ספור וכתוצאה הם נמצאים בשלבים שונים של אבל, עד עצם היום הזה.

מהספרות המקצועית עולה שלא קיים ספק שלגזלת ילדותם של ילדי השואה הייתה השפעה שלילית קשה על התפתחותם,רמת השכלתם וכושר ההשתכרות. 
 

הוועדה הפסיכו סוציאלית 
 

בראשות פרופ' זהבה סולומון 
 

mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים