Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  

מדריך זכויות לניצולי השואה

 

חני שליט / 24.01.2010

ניצולי השואה זכאים להטבות מגוונות מקרנות וארגונים שונים.

העובדת הסוציאלית הראשית של הכללית, חני שליט, ריכזה בעבורם טיפים חיוניים

 

מיהו ניצול שואה? 
מהם סוגי הרנטות המשולמות לניצולי שואה?
מהן ההטבות למקבלי רנטה מהאוצר?
מהן ההטבות למקבלי רנטת בריאות מגרמניה?
מהן ההטבות לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות?
האם יש אפיקי סיוע נוספים? 
אני יליד אוסטריה. מהן זכויותיי?
אני יליד צרפת והתייתמתי בזמן המלחמה מאחד מהורי. מהן זכויותיי?
אני נזקק לטיפולי שיניים יקרים. מי יכול עזור לי?
אני ניצול שואה נזקק. מהן זכויותיי? 
מי זכאי לטיפול מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל?
מהן זכויותי לאחר אשפוז?
אני מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. האם אני זכאי לתוספת שעות סיעוד?
האם הקרן לרווחת ניצולי שואה נותנת מענקים?
לאיזה מטרות אפשר לקבל מענק מהקרן לרווחת הניצולים?
איזה דברים נוספים אפשר לקבל מהקרן לרווחת ניצולי שואה?
מה מציע לי ארגון לתת?
מספרי טלפון חשובים לניצולי שואה
איזה עזרה אני יכול לקבל מהכללית?
אני מקבל רנטה חודשית מה־BEG, אך לא מקבל פטור מתשלום בעבור תרופות במחלות שהוכרו. למי עליי לפנות?
אני מקבל רנטה חודשית מלשכת השיקום לנכים במשרד האוצר, אך לא מקבל פטור מתשלום עבור תרופות במחלות שהוכרו. למי עליי לפנות?
חליתי בשנים שלאחר אימי השואה באחת מהמחלות הבאות: סוכרת, יתר לחץ דם ומחלות לב. האם אוכל לבקש הכרה בהחמרת מצב עקב מחלות אלה?
 

1. מיהו ניצול שואה? 

מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעבר את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או  במסתור, תוך סיכון חיים כולל לוב, טוניס ואלג'יריה.
מי שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים.
מי שברח משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד לשמיני במאי 1945.

2. מהם סוגי הרנטות המשולמות לניצולי שואה?

רנטה מהאוצר (הלשכה לשיקום נכים) - זכאים לרנטה ניצולי שואה שעלו לישראל עד אחד באוקטובר 1953. הרנטה היא חודשית ומשולמת בשקלים על־ידי הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר. הרנטה נקבעת לפי אחוזי נכות.
רנטת בריאות מגרמניה - משולמת באירו על־פי החוק הגרמני.
הרנטה נקבעה על סמך רופא מטעם הגרמנים שבדק את הניצול עד סוף שנות ה־60  וקבע אחוזי נכות. הרנטה משולמת פעם בשלושה חודשים. הקרן מעניקה לזכאים תשלום המחויב במבחן הכנסה על־פי הקריטריונים שלהלן:
הניצול היה כלוא במחנה ריכוז שישה חודשים לפחות, או
שהה בגטו 18 חודשים לפחות.
הניצול חי במסתור 18 חודשים לפחות.
הניצול לא קיבל פיצוי כלל או קיבל פיצוי מזערי.
הניצול סבל נזק בריאותי חמור.
הניצול נתון במצב כלכלי קשה.
רנטת בריאות איננה רנטה סוציאלית

סיוע לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות - רנטה חודשית מהאוצר שניתנת למי שלא מקבלים קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים משום גורם אחר.

3. מהן ההטבות למקבלי רנטה מהאוצר?

הטבות שניתנות באופן אוטומטי: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, הבראה ונסיעות להבראה, תגמול שלוש שנים אחרי בן זוג שנפטר.
הטבות שלא ניתנות באופן אוטומטי ויש לבקשן: פטור מהוצאות רפואיות במחלות המוכרות. החמרה במצב  (אפשר להגיש פעם בשנה). בקשה לנזקק/נצרך (השלמת הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה). הכרה במחלה נוספת (לדוגמה אוסטיאופורוזיס). החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים, על פי רשימה. הלוואות. מענק השכלה לבני/בנות הנכים מתחת לגיל 30. הנחה בתשלום מס רכישה לבעלי נכות של יותר מ־50 אחוזים. השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה לשארים של נזקקים.

4. מהן ההטבות למקבלי רנטת בריאות מגרמניה?

החזר על הוצאות רפואיות בנכות המוכרת. הבראה של 21 יום אחת  לשנתיים. הנחה בארנונה. מי שחתם בעבר על פשרה עם הגרמנים, לעתים אינו זכאי להטבות. לא ניתן להגיש בקשות כיום לרנטת בריאות מגרמניה.

קבלת רנטה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך הבטחת הכנסה מביטוח  לאומי. לבעלי הכנסה נמוכה, כדאי לברר זכאות להשלמת הכנסה בביטוח לאומי בסניף הקרוב.
הטבות נוספות: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, החל משנת 2009 קבלת הבראה.

5.מהן ההטבות לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות?

קצבה בסך 1000 שקלים בחודש תשולם רטרואקטיבית מאחד באוקטובר למי שהגיש בקשה עד ל־31.12.08. לאחר תאריך זה לא ישולם תשלום רטרואקטיבי, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שבשלהם נמנע ממנו להגיש את הבקשה עד ליום שנקבע.
הטבות נוספות: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, החל משנת  2009 קבלת הבראה.

6. האם יש אפיקי סיוע נוספים? 

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו  מעניקה תשלום חד פעמי של 2,000 אירו. זכאים לתשלום: מי שהוחזק בגטו סגור או פתוח. מי שעבד ברצון וללא כפייה בתקופה זו. מי שאינו מקבל רנטה סוציאלית מגרמניה או מגורם אחר, בעבור תקופת עבודתו בגטו.

7. אני יליד אוסטריה. מהן זכויותיי? 

הזכאות נקבעת על־פי הקריטריונים הבאים:
ניצול שואה אוסטרי, בן/בת זוגו וכן אלמנים/אלמנות של הניצולים וכן ילדי הניצולים בתנאי שהם עצמם ניצולים (גם אם הם לא אוסטרים). מי שהכנסתו האישית אינה עולה על 7000 שקלים לחודש (לא לוקחים בחשבון רנטות בגין הרדיפות ותשלומי ביטוח לאומי(.

הסיוע לזכאים
תשלום של 7,000 דולר פעם בשנה  עבור הוצאות רפואיות, לרבות העסקת מטפל וזאת כנגד קבלות מקוריות. במקרה של מטפל, ניתן להסתפק בהצהרת המטפל בכתב בתוספת ת.ז. וחתימה.
סיוע חד פעמי ברכישת ביטוח פנסיוני אוסטרי עד 2,500 דולר.
סיוע חרום משלים אחר עד ל־2,500 פעם בשנה.

8. אני יליד צרפת והתייתמתי בזמן המלחמה מאחד מהורי. מהן זכויותיי?

תנאי זכאות מצטברים: מי שלפחות אחד מהוריו גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש  והורה זה מת במהלך גירושו והיה לפחות בן 21 בעת גרוש הוריו.

הסיוע: סכום חד פעמי מממשלת צרפת בסך של כ־27,000 אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ־450 אירו לחודש.

9. אני נזקק לטיפולי שיניים יקרים. מי יכול עזור לי ?

אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים לזקן, הקצתה תקציב סיוע למטרה זו. המטרה להגיע לזקנים ניצולי שואה הגרים בקהילה עם עדיפות למרותקים לבית, לניידים בעזרת כסא גלגלים, חברים בשכונה תומכת, מבקרים במרכז יום לזקן או משתתפים בכל תוכנית קהילתית אחרת וזקוקים לטיפולי שיניים.

מתוך עלות הטיפול המלאה - ההשתתפות המרבית היא עד 4,200 שקלים.
מתוך עלות ההגעה של הניידת אל ביתם של המרותקים בלבד תשתתף אשל עד 1,350 שקלים. 
בנוסף להשתתפות הטיפול בזקן (עלות כל ביקור בית היא 135 שקלים).
השתתפות עצמית בגובה 20 אחוזים מערך הטיפול.
טבלת התעריפים מבוססת על מחירון משרד הבריאות.
ניתן לפנות לעובדת סוציאלית במחוז אליו אתה משתייך לצורך קישור עם אגודת אשל.

10. אני ניצול שואה נזקק. מהן זכויותיי? 

על־פי חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים, אזרח או תושב ישראל זכאי לגמלת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

קיבל תשלום מוועידת התביעות בשנת 1992.
קיבל תגמול מהקרן זיכרון אחריות ועתיד בשנת 2000.
אינו מקבל רנטת בריאות מגרמניה.
אינו זכאי לתגמול מאחד מאלה: חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק תגמולי אסירי ציון, חוק מעמד ותיקי מלחמת עולם השנייה.

ההטבות:  מענק של 4,000 שקלים אחת לשנה. תוספת של  עשרה אחוזים מסכום הסיוע הניתן לשכר הדירה במסגרת הדיור הציבורי. פטור מתשלומי אגרת טלוויזיה.

11. מי זכאי לטיפול מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל?

  מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה - כולל לוב, תוניס ואלג'יריה - ועבר את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור,  תוך סיכון חיים.
מי שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים. 
מי שברח משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום שמיני במאי 1945.
הקרן שומרת על זכותה לתת קדימות לקשישים מעל גיל ,85 לחולי סרטן, לחולי אלצהיימר ולמצבי סעד קשים. הקדימות ניתנת על סמך אישורים רפואיים ואישור של לשכת רווחה מקומית.

12. מהן זכויותי לאחר אשפוז?

הקרן לרווחת ניצולי שואה מציעה סיעוד לזמן קצר - 50 שעות סיעוד. אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה, אשר אושפזו ולאחר השחרור מבית החולים יוצאים חזרה לקהילה. אשפוז כולל גם אשפוז יום, שחרור מחדר מיון ואשפוז פסיכיאטרי. אפיק זה נועד רק למי שאינו מקבל גמלת סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי.
ההפניה צריכה להגיע מבית החולים ממנו השתחרר הניצול ולכן יש לידע את צוות המחלקה כי מדובר בניצול שואה.

13. אני מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. האם אני זכאי לתוספת שעות סיעוד?

הקרן מממנת באופן קבוע טיפול סיעודי של תשע שעות שבועיות בביתם של כ־8,500 ניצולי שואה. הסיוע באפיק זה ניתן אך ורק לניצולים נזקקים, אשר הוגדרו כזכאי גמלת סיעוד בשיעור של 150 אחוזים על ידי הביטוח הלאומי. תשע השעות שניתנות על ידי הקרן, בנוסף ל־16 השעות של הביטוח הלאומי, מאפשרות טיפול יום יומי לניצולים.


14. איזה דברים נוספים אפשר לקבל מהקרן לרווחת ניצולי שואה?

לחצני מצוקה: השתתפות במימון לחצן לניצולים עריריים או בעלי בעיה בריאותית.
זימון ביקור רופא, בשבתות וחגים בהשתתפות עצמית של 25 שקלים.
אמבולנס חירום לפינוי לבית־חולים (כשלא ניתן החזר מקופת חולים) בהשתתפות עצמית של 27 שקלים.
סייר ביטחון במקרה של חשש לביטחון - חינם.
טיפול שיניים חירום, דרך מרפאות הסדר - חינם.

15. האם הקרן לרווחת ניצולי שואה נותנת מענקים?

כן. אבל הסיוע מיועד לניצולי שואה נצרכים בלבד, על־פי כל הקריטריונים הבאים, כפי שנקבעו באחד במאי 2007:
בן 70 ויותר ביום הגשת הבקשה.
הכנסה החודשיות שלא עולה על 6,905 שקלים ברוטו.
לא קיבל מענק מהקרן ב־36 החודשים האחרונים.

16. המענקים ניתנים לצרכים הבאים:

טיפולי שיניים - עד 4,000 שקלים.
מכשיר שמיעה - עד 4,000 שקלים.
תרופות - עד 4,000 שקלים.
משקפיים - עד 2,000 שקלים.
ציוד אורטופדי/שיקומי - עד 4,000 שקלים.
נסיעות לטיפולים חוזרים - עד 3,000 שקלים.
מצבה לבן הזוג (בהיעדר מענק ביטוח לאומי) - עד 3,000 שקלים.
מנוי לחברה המעניקה שירותי קרדיו-ביפר (בהמלצת קרדיולוג) עד 2,000 שקלים.
סך הסיוע הכולל בגין כל הנ"ל - 4,000 שקלים.
בשל מגבלות תקציב,הקרן תעניק קדימות לקשישים מעל גיל 85, לחולי סרטן או אלצהיימר (בצירוף אישור רפואי) ולמצבי סעד קשים  (בצירוף דו"ח סוציאלי מהרשות המקומית).

17.  מה מציע לי ארגון לתת ?

ארגון לתת , בתמיכת הקרן הצרפתית לזכר השואה, מציע סיוע למען ניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ בתחומים הבאים:

יצירת רשת חברתית ותמיכה בניצולי השואה.
סיוע חירום במקרים דחופים. 
קידום נושא מיצוי הזכויות של ניצולי השואה בישראל.
סיוע לניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ ברכישת תרופות.
חלוקת מזון חודשית על ידי מתנדבים.
הפרויקט מופעל רק בערים מסוימות.
לבירורים ולקבלת סיוע, נא לפנות למרפאה ליצירת קשר עם עובדת סוציאלית במחוז אליו אתה שייך.

18.  מספרי טלפון חשובים לניצולי שואה

מרכז מידע לניצולי השואה בישראל 03 -  5194455 
הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל  6090866 - 03
לשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל03- 6234100   
הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר-2 5682651  03-
ועידת התביעות   5194400 -03 

19. איזה עזרה אני יכול לקבל מהכללית?

במרכזים הרפואיים, בבתי החולים ובמרפאות של הכללית ניתן ליצור קשר עם עובדים סוציאליים הנכונים להקשיב, לסייע, ליצור קשר עם ארגוני הסיוע ולהיות בשבילך בכל בעיה. ניתן לפנות ישירות או בהפניית רופא/אחות.
אם תכתבו ל־hanash2@clalit.org.il  תקבלו תשובה תוך 48 שעות. יש להשאיר גם מספר טלפון/טלפון נייד ליצירת תקשורת.

20. אני מקבל רנטה חודשית מה־BEG , אך לא מקבל פטור מתשלום בעבור תרופות במחלות שהוכרו. למי עליי לפנות?

עליך לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל ולהתקשר לטלפון 03-6234100 . הלשכה אמורה לעדכן את הכללית בפרטיך והמחלות המוכרות לצורך קבלת הרנטה.

21. אני מקבל רנטה חודשית מלשכת השיקום לנכים במשרד האוצר, אך לא מקבל פטור מתשלום עבור תרופות במחלות שהוכרו. למי עליי לפנות ?

עליך לפנות ללשכה לשיקום בטלפונים הבאים:
תל־אביב - 5682651 - 03. טלפון לדוברי רוסית5682691 -03.
ירושלים - 5018465 02- 
חיפה  8640839- 04.
הלשכה אמורה לעדכן את הכללית בפרטיך והמחלות המוכרות לצורך קבלת הרנטה.

22. חליתי בשנים שלאחר אימי השואה באחת מהמחלות הבאות: סוכרת, יתר לחץ דם ומחלות לב. האם אוכל לבקש הכרה בהחמרת מצב עקב מחלות אלה?

באחרונה נפסק בפסקי דין מחייבים כי ניתן לבקש "החמרת מצב (העלאת אחוזי הנכות) בשל מחלות אלה.
עליך לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל בטלפון 6234100- 03, אם אתה מקבל רנטה על־פי ה־BEG . עליך לפנות ללשכה לשיקום בטלפונים הבאים:
תל־אביב -  5682651 - 03. טלפון לדוברי רוסית5682691 -03.
ירושלים - 5018465 -02. 
חיפה - 8640839 04-.

23. אני נתקל בקשיים בפניותי אלה. מה עליי לעשות?

פנה לכתובת דוא"ל hanas2@clalit.org.il. ציין שם, מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת וכתובת מלאה.


 הודעה לעיתונות 
 ספטמבר 2014 
 אפריל 2014 
 ספטמבר 2012 
 אפריל 2012 
 דצמבר 2011 
 יוני 2011 
 ינואר 2011 
 מאי 2010 
 אוקטובר 2009 
 יולי 2009 

Go Back  Print  Send Page
mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים