Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  

"פנימי בהחלט"
 רבעון עמותה ילדות אבודה ילדים שורדי שואה – שנה ג'  אפריל 2012

חברות וחברים שלום,
כהרגלנו מדי רבעון, אני שמח לחזור ולעדכנכם במתרחש בנושאים אשר לשמם התאגדנו ולהשגתם אנו פועלים.

התקבלנו כחברים מלאים במרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
החודש צעדנו צעד משמעותי קדימה, התקבלנו כחברים מלאים במרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל. מרכז הארגונים הוא הגוף היציג של ניצולי השואה בישראל ובתור שכזה יש לו משקל משמעותי בארץ ובעולם. תמיכתו של המרכז בתביעתנו יש לה תרומה משמעותית שתעזור בקידום ענייננו. אנו פועלים לשלב של חברנו בתחומים בעלי השפעה במרכז בכדי שיעזרו בקידום ענייננו ועניינם של כלל הניצולים.
ההישג המיידי הוא בשדרוג נושא פיצוי ילדי השואה אשר קודם בסולם הקדימויות של המרכז והפך לאחד הנושאים המרכזיים הנתמכים על ידי המרכז! זכינו לתמיכתו של יו"ר מרכז האירגונים הפועל באופן אישי לקידום הנושא.

קבוצת עבודה לנושא "ילדות עשוקה" במרכז האירגונים
ביוזמת יו"ר מרכז הארגונים ובתמיכתנו, הוקמה קבוצת עבודה לנושא "ילדות עשוקה", ליושב ראש קבוצת העבודה נתמנה יו"ר מרכז הארגונים מר משה זנבר.
העמדנו לרשות קבוצת העבודה את תוצאות המחקרים שערכנו בתחומים הנוגעים לפגיעה ממנה סובלים ה"ילדים". כבסיס לתביעתנו ישמשו, בין השאר, ממצאי עבודת המחקר של הוועדות המקצועיות שהקמנו, כולל: הפגיעה הפסיכו- סוציאלית, הפגיעה הרפואית והפגיעה בכושר ההשתכרות של הילדים שורדי השואה.
חומר זה וחומר נוסף שיסופק, ישמשו את קבוצת העבודה להכנת דרישה מרוכזת לפיצוי בגין ילדות עשוקה. דרישתנו תוגש באמצעות וועידת התביעות למנהלי המו"מ הגרמנים כבסיס למו"מ בנושא פיצוי הילדים שארי השואה.

חקירת נושא פיצוי ילדי המלחמה הגרמנים  (Kriegskinder  )
אנו ממשיכים לחקור את נושא פיצוי ילדי המלחמה הגרמנים ( Kriegskinder  כפי שהם מכונים בפי הגרמנים). אנו מבקשים להשתמש במידע הנוגע לפיצויי ילדי המלחמה הגרמנים כבסיס לתביעתנו. תהליך דומה, היה בזמנו בשנות החמישים, כאשר כל נושא פיצוי קורבנות השואה היה על הפרק והבסיס שהצדיק את הפיצויים לקורבנות השואה היהודים הייתה הדרישה להשוות את הפיצויים לקורבנות השואה היהודים לפיצויים שממשלת גרמניה שילמה לקורבנות הגרמנים נרדפי המשטר הנאצי.
לכן "ילדות אבודה" תמשיך לחקור את נושא ילדי המלחמה הגרמנים בתקווה לגלות את ההיקף האמיתי של הפיצויים ששולמו ליתומים ולכלל ילדי המלחמה שנפגעו בגין המלחמה שניהל המשטר הנאצי.

פעילותנו בוועדה הפרלמנטארית בכנסת.
במסגרת פעילותנו בכנסת בוועדה הפרלמנטארית ובשיתוף עם מרכז הארגונים אנו פועלים בשלשה תחומים שבהם קיים עיוות בפיצוי שמקבלים הניצולים מהאוצר כולל:
כפל קצבאות, פיצוי שארי הניצולים שנפטרו ותיקון העיוות מדרגות הפיצויים והפיכתם לפיצוי ליניארי שיזכה את הניצול בתמורה על כל אחוז נכות ללא אחוזים עקרים.

אספה כללית של עמותה ילדות אבודה ביוני השנה.
אנו נערכים לקראת אספה כללית שתתקיים ביוני השנה, אנו נשלח לחברים חוזר מיוחד הנוגע לאספה ולפרטים הנוגעים.
בשם וועד העמותה ובשמי ברצוני לברך את כל חברי העמותה ובני משפחותיהם
בברכת חג פסח שמח, חגיגי ומאושר.

יוחנן רון,
יו"ר וועד עמותה ילדות אבודה

 
 
 
 
 

 

 


Go Back  Print  Send Page
mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים