Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  

ייתכן שהדפדפן שלך אינו תומך בתצוגה של תמונה זו.

אוקטובר 2009

חברות וחברי העמותה שלום,

חלפו שלשה חודשים ממכתבי האחרון אל חברי העמותה ובראי העשייה זה נראה כאילו עבר דור!ביום יום, אנו מתמקדים בעיקר בשתי מטלות בעלות חשיבות עליונה להצלחתנו:

  1. גיבוש תביעתנו וגיבויה ע"י ממצאי וועדות המומחים

- הוועדות הרפואית והפסיכו-סוציאלית הכינו נייר בסיסי שישמש אותנו בהמשך המשא ומתן שבכוונתנו לנהל.(תמצית הממצאים תפורסם בקרוב באתר העמותה  www.ylas.org )

-  הוועדה הכלכלית בראשותו של הכלכלן דוד בועז, בשיתוף הכלכלן איש הבנק העולמי דר. יעקב וויס (ילד ניצול שואה) והאקטואר אבי בר-אור, עומדת לפרסם את המודל הכלכלי בסיס תביעתנו.

  1. גיוס החברים לשם חיזוק וגיבוי תביעתנו

אנו שמחים לדווח לכם שמספר חברי העמותה משלמי מס חבר לרגע זה הוא – 1300 חברים! זרם המצטרפים היומי נמשך ואנו מקווים שרק ילך ויגבר, לא ניתן יותר להתעלם מאתנו

-  נמשך גיוס החברים מבין ארגוני ילדי השואה ובתאום עמם. אנו מזמינים ארגונים נוספים להצטרף ל "מועצת ארגוני ילדי השואה" שתופעל כגוף מייעץ לצד העמותה.

- נמשך תהליך ההסברה אצל ארגוני ניצולי השואה לשם גיוס ילדי השואה מבין חבריהם. .

-  אנו פונים לכל הרשויות המוניציפאליות בבקשה לשיתוף פעולה בגיוס ילדי שואה מקרב תושביהם. (עד כה זכינו לשיתוף פעולה מלא)

   ג . אתר האינטרנט של העמותה: (אנא כנסו לפורום האתר השתתפו בשיח והביעו דעתכם ומשאלתכם)

אתר העמותה  www.ylas.org   עלה ומתעדכן באופן שוטף. האתר המקצועי המכובד זכה לשבחים רבים מצד גורמים רבים ומגוונים. כולל מאמר שלם ומפרגן בעיתון הארץ 

האתר זכה להכרתם של גופים מרכזיים בתחומנו כולל: יד ושם, מוזיאון לוחמי הגטאות, בית התפוצות ועוד. קיימים קישורים לאתרנו מצד אתרים אלו, עובדה המוסיפה לחשיפה ולהכרה בעמותתנו.

    ד. תרומות: כיוון שאין בדמי החבר הנמוכים לממן את הפעילות השוטפת, החילונו במסע לגיוס תרומות ממוסדות ופרטיים לשם מימון פעילותנו והרחבתה, כל תרומה תתקבל בברכה. אנו מצפים להבנתכם ולשיתוף פעולה

ייצרנו תקווה ועוררנו ציפיות וכולנו עמלים נחרצות להגשמתן, אנו מחויבים להשיג את הפיצוי המיוחל שנמנע מעמנו עד כה

לכן, ככל שיגדל מספרנו קשה יותר להתעלם מתביעתנו הצודקת! נמשיך בגיוס חברים רבים ככל שניתן, נצביע ברגלים, נעמוד על דרישתנו לנהל את המשא ומתן בענייננו עד להשגת המטרות שהצבנו.

                         אנו יכולים לדבר בשם עצמנו וזאת גם נעשה

בשם וועד עמותת "ילדות עשוקה" אני מברך את כולנו בשנה טובה בריאות ואושר

יוחנן רון

יושב ראש הוועד www.ylas.org       

ייתכן שהדפדפן שלך אינו תומך בתצוגה של תמונה זו. 

 
mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים