Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  
ספרים - Books
ספרייה המכילה ספרים שנכתבו בידי מי שהיו ילדים בשואה או ספרים שנכתבו על ילדים שחוו את השואה.

ספרי זיכרונות אישיים

רבים מניצולי השואה חשו, ברבות השנים, צורך לכתוב ולפרסם את זיכרונותיהם מתקופה זו בחייהם. על-פי ההערכה, עד שנת 2006 יצאו לאור בישראל יותר מ-5,000 ספרי זיכרונות של ניצולי השואה. בנוסף לספרי זיכרונות אישיים, מתפרסמים גם ספרי זיכרון קבוצתיים, העוסקים בקהילה שחרבה.

כתיבתם של ספרי זיכרונות של ניצולי השואה הייתה אטית בשנים הראשונות שלאחר השואה, והיא הולכת וגוברת עם הזמן, כחלק מהשינוי באופיו של זיכרון השואה בישראל. הגל הראשון של ספרי הזיכרונות כלל בעיקר את זיכרונותיהם של לוחמי הגטאות והפרטיזניםמשפט אייכמן הביא לפרסום גל נוסף של ספרי זיכרונות, ומלחמת יום הכיפורים הביאה אף היא לפרסום גל נוסף של ספרי זיכרונות. 

 

 ספרים ששמם מתחיל באות א
 ספרים ששמם מתחיל באות ב
 ספרים ששמם מתחיל באות ד
 ספרים ששמם מתחיל באות ה
 ספרים ששמם מתחיל באות ו
 ספרים ששמם מתחיל באות ז
 ספרים ששמם מתחיל באות ח
 ספרים ששמם מתחיל באות י
 ספרים ששמם מתחיל באות כ
 ספרים ששמם מתחיל באות ל
 ספרים ששמם מתחיל באות מ
 ספרים ששמם מתחיל באות נ
 BooksA
 BooksC
 BooksD
 BooksE
 BooksF
 BooksG
 BooksH
 BooksO
 BooksI
 BooksK
 BooksL
 BooksM
 BooksN
 BooksR
 BooksS
 BooksT
 BooksV
 BooksW
 BooksY
mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים