Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  


פרוטוקול אסיפת הסברה
שהתקיימה ביום חמישי 26.6.2014  באולם בית התנועה הקיבוצית בתל אביב
סדר היום
ישיבה ראשונה  : אסיפה שנתית 2013
  • בחירת יו"ר האסיפה
  • הצגת חברי ועד העמותה
  • דיווח פעולות העמותה בשנת 2013יוחנן רון, יו"ר ועד העמותה
  • הצגה מאזן לשנה שנסתיימה ב- 31.12.2013
  • דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2013
  • אישור דו"חות ועד העמותה לשנת 2013
  • דברי היועץ המשפטי רם אפרתי
  • שאלות ותשובות
  • נעילת האסיפה
 
נוכחים 223 חברי העמותה
 
בחירת יו"ר האסיפה השנתית
החלטה : יוחנן רון נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה
דוח מילולי אושר בהמנעות קול אחד
המלצות וועדת ביקורת אושר
מאזן לשנת 2013 אושר
מוטי עגמי נבחר לרואה חשבון של העמותה
רם אפרתי נבחר כיועץ המשפטי של העמותה
בחירה והצגת חברי ועד העמותה  שנבחרו (בהמנעות קול אחד)
ברנד מאיר        - ראש ועדת ארגון
גלילי אלישבע    - חברת ועד
דאובר בני         - חבר ועד
הלר דוד           - חבר ועד
זוסמן ארנון       - חבר ועד
מוזר ראובן       - חבר ועד
מיתר צבי         - חבר ועד
פרנקל יחיאל    - סגן יושב ראש ועד העמותה
פרנק רפאל      - ראש מדור ההתיישבות העובדת וגזבר
רון יוחנן           - יושב ראש ועד העמותה
בלומברגר אשר- מנהל כללי של ועד העמותה
 
בחירה והצגת חברי ועדת ביקורת  שנבחרו
חיים נגל          - ראש ועדת הביקורת
שמעון דרור      - חבר ועדת הביקורת.
 
ישיבה שנייה  : מידע על זכויות לרווחת הניצול שעבר את השואה
קולט אביטל
גור שלמה
רוס עופרה
 
סיום האסיפה
 
מאשרים
 
רון יוחנן                                                               בלומברגר אשר
יו"ר העמותה                                                             מנכ"ל העמותה

Go Back  Print  Send Page
mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים